Privacy Policy Gewoon Opvallen BV

Persoonsgegevens die wij verwerken

GewoonOpvallen BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Voor- en achternaam

–          Adresgegevens

–          Telefoonnummer

–          E-mailadres

–          Locatiegegevens

–          Gegevens over jouw activiteiten op onze website

–          Internetbrowser en apparaat type

–          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gewoonopvallen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gewoon Opvallen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–         Het afhandelen van je betaling

–         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–         Verzenden van een offerte of aanbod

–         Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–         Gewoon Opvallen BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Gewoon Opvallen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je de exacte bewaartermijn van bepaalde data wil weten, stuur een mail naar info@gewoonopvallen.nl 

Gewoon Opvallen BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gewoon Opvallen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ons cookiebeleid
Gewoon Opvallen BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

DienstOmschrijvingCookies
Google AnalyticsAnalytische cookie die websitebezoek meet_ga_gid_gat 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon Opvallen BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, kunnen sturen.

je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewoonopvallen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Opvallen BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gewoonopvallen.nl

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Vragen & inlichtingen?

Heb je vragen over onze Privacy Policy-beleid of wens je meer informatie over jouw persoonsgegevens? Dan kan je contact opnemen met:

Contactgegevens:

Gewoon Opvallen BV

Chopinlaan 52

9402 SE Assen

Nederland

Deze informatie is op 15-6-2020  voor het laatst bewerkt. Het kan zijn dat bovenstaande informatie nog niet volledig is. Zijn we iets vergeten? Stuur dan een e-mail naar info@gewoonopvallen.nl  en we zullen het zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.